Instax ♥ BY

Zuzia i Robert zasmakowali przyjemności zabawy z Instaxem. Zaopatrzeni przez Grandessę w aparat i wkłady wyruszyli w podróż za wschodnią granicę. Oto ich wyjątkowa relacja z Białorusi.
Fotografie mimo swojej różnorodności tworzą cykl, spójną całość. Formuła natychmiastowa przyczyniła się natomiast do przemyślanych wyborów dwudziestu unikatowych kadrów pokazujących wyjątkowość i różnorodność Białorusi. Projekt został zrealizowany w kwietniu i maju 2012 r. w Mińsku na Białorusi.

Jednorazowy projekt ma na celu pokazanie Białorusi widzianej oczami dwóch różnych osób – fotografa i socjolożki, które łączy zamiłowanie do fotografowania fragmentów rzeczywistości zastanej, podróży oraz „wchodzenia” w społeczność.Fot.
Robert Danieluk
Zuzanna Leszkiewicz

Dodaj komentarz

Znajdziesz nas w Google+